Alvydas Vaitkevičius

 • 1987 Kolonijoje 28

  ALVYDO JURGIO VAITKEVIČIAUS FOTOGRAFIJOS

   ALVYDAS JURGIS

   VAITKEVIČIUS

      Gimė 1942 04 29 Girininkuose, Kauno r. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys nuo 1982, meno kūrėjo statusas suteiktas 2005. 1960–65 studijavo Kauno politechnikos institute, Mašinų gamybos fakultete. 1985–94 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno moksleivių fotografijos mokyklos dėstytojas, 1991–2007 Vytauto Didžiojo universiteto, Menų fakulteto dėstytojas. 1994 – 2010 Vytauto Didžiojo universiteto laikraščio Universitas Vytauti Magni  fotografas, kartu 1994 – 2014 viso Universiteto fotografas. Straipsnių fotografijos istorijos temomis, recenzijų, knygų bei katalogų įžangų autorius. Dabar – pensininkas. 

      Moksleivių fotografijos mokykloje ir VDU MF pagal savo paruoštą išsamią tekstinę ir vaizdinę medžiagą skaitė „Meninės fotografijos istorijos“ ir „Lietuvos fotografijos“ kursus, vedė „Meninės fotografijos“ seminarus bei praktikumus. To pasėkoje po eilės metų Lietuvoje buvo paruoštos ir apgintos pirmosios „fotografinės“ daktarinės disertacijos – Agnės Narušytės, Vaidos Almonaitytės – Navickienės, Tomo Pabedinsko. Kiek vėliau po jų Vilniuje „fotografines“ daktarines apsigynė Margarita Matulytė, Vytautas Michelkevičius. Atsirado ir ėmė greitai daugėti lietuviškų originalių fotografijos menotyros, filosofijos straipsnių, knygų, fotografinių monografijų – albumų, prikeliančių iš užmaršties mūsų fotografijos pradininkus ar grandus. Studijuodami VDU A.Vaitkevičiaus paskaitų klausė Gintaras Česonis, Mindaugas Kavaliauskas. Irma Stanaitytė ir Jurgita Remeikytė šių paskaitų dėka išmoko fotografuoti, tęsė studijas VDA ir dabar dirba VDA Medijos ir Meninės f-jos katedroje dėstytojomis.

      Agnė Narušytė 2005 m. rašė – „Ar tik nebus taip, kad A.Vaitkevičius pirmasis Lietuvoje pradėjo dėstyti pasaulio ir Lietuvos fotografijos istorijas  ir tuo dėstymu užkrėtėte tai daryti ne vieną?!“

      Gražus šios veiklos brangakmenis yra 2016 m vasarą išleista 800 psl. apimties Agnės Narušytės ir Margaritos Matulytės „Lietuvos fotografijos istorija iki 1945 m.“

      Separator
      Separator
      Alvydas Vaitkevičiusadmin