Tomas Pabedinskas

 • Is serijos Subkultura_2012 00009

  SUBKULTŪROS

 • Is serijos Akropolis_2008_00003

  AKROPOLIS

  TOMAS

  PABEDINSKAS

     Gimė 1980 10 15 Kaune. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys nuo 2007, meno kūrėjo statusas suteiktas 2008. 2009  Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. 2007 stažavosi Čekijoje, Prahos Karolio universiteto Filosofijos ir menų fakultete. 2009 lektorius Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. 2010-2016 lektorius, nuo 2016 docentas Šiuolaikinių menų katedroje, Menų fakultete, Vytauto Didžiojo universitete. 2012 lektorius, nuo 2013 docentas Justino Vienožinskio menų fakultete, Kauno kolegijoje.

     Parodos: Nuo 2001 surengė septynias asmeninės fotografijos parodas Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo vienuolikoje grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje.

      Apdovanojimai: 2007 Kauno miesto savivaldybes padėka „už kultūros ir meno sklaidą, Kauno vardo garsinimą, gražius ir prasmingus darbus, už tai, kad Lietuvoje yra unikalus leidinys Nemunas, kuriuo galime didžiuotis“.

     2015 Kauno miesto savivaldybės padėka „už fotografines ir menotyrines idėjas ir iniciatyvas Kauno mieste bei profesionalų jų aktualizavimą.

     Leidiniai: Contemporary Lithuanian Photography. Relationship between the Image and the Identity of a Person (2010), Žmogus Lietuvos fotografijoje. Požiūrių kaita XX ir XXI a. sandūroje (2010), Subkultūra (2012). Nuo 2001 publikavo daugiau nei pusantro šimto mokslinių ir kritikos straipsnių fotografijos bei šiuolaikinio meno temomis.

     Tomas Pabedinskas Admin