Jogintės Bučinskaitės paskaita “Pakaitalystė: kaitos paikystė ir apgavystė”

132310_web_Image credits_Eijiro Miyako

Lapkričio 10 d., 18 val. Kauno fotografijos galerijoje vyks Jogintės Bučinskaitės paskaita “Pakaitalystė: kaitos paikystė ir apgavystė”.

Kol ypatingos skubos tvarka Seimo sudaryta laikinoji tyrimo komisija bando išsiaiškinti, kodėl Lietuvos Respublikai tiekiami galimai žemesnės kokybės maisto produktai, nejučia čia pat gaminami tokie pat, tik kultūriniai pakaitalai. Semantiškai tai galėtų būti kaitos rezultatai, o šį procesą galėtų iliustruoti naujažodis „pakaitalystė“. Ko gero, šis žodis taikliai apibūdintų visą pastarąjį laikmetį, kai nostagiškai žvilgčiojama į praeitį ir vizionieriškai bandoma programuoti ateitį. Dar niekada taip sparčiai vykstanti kaita negeneravo tiek praeitį imituojančių, o tuo pat metu ir ją keisti bandančių pakaitalų.

Ką, atkakliai, o veikiau paikai bandoma pakeisti, o ką naujo įvesti? Ar kartų kaita kultūriniame lauke automatiškai generuoja idėjų kaitą? Kokiais būdais komunikuojamos įsivaizduojamai inovatyvios ir ambicingos idėjos? Kokiais naujažodžiais apipinami šiandienos procesai? Ar žūtbūt įdieginėjamo vadovėliško kūrybiškumo fone netampame savo kartotėmis? O gal garsus kalbėjimas apie pirmavimą ir naujumą tėra lengvatikių apgavystė?

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“

 

Jogintės Bučinskaitės paskaita "Pakaitalystė: kaitos paikystė ir apgavystė"Viktorija