Lietuvos fotografijos pristatymas Portugalijoje

IMG_4648

Lapkričio 18-27 dienomis Kauno fotografijos galerija dalyvavo europinio fotografijos projekto Parallel renginiuose, kurie vyko Lisabonoje ir Torres Vedras. Šios platformos siekis – sukurti atvirą Europos fotografijos platformą, padėti tobulinti jaunųjų kūrėjų įgūdžius, vystyti ryšius tarp kūrėjų ir institucijų ir tarptautinį bendradarbiavimą, stimuliuoti kūrybos procesus. Renginį sudarė parodos, paskaitos, diskusijos, nagrinėjančios fotografijos laukui svarbias temas ir klausimus.

Jauniesiems kūrėjams skirtoje ekspozicijoje buvo rodomi 23 kylančių fotografų darbai, pasiūlyti projekte dalyvaujančių narių. Kiekvienam jų buvo skirta parodinė erdvė ir kiekvienas buvo atsakingas už savo ekspoziciją ir instaliavimą. Šiame renginyje savo kūrinius pristatė jaunasis fotografas Šarūnas Kvietkus, studijuojantis fotografiją Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete. Menininkas pristatė portretų seriją 99:59, kurioje jis nagrinėja kaip socialiniai tinklai veikia žmonių elgesį, jų identitetą.

Donato Stankevičiaus darbai iš serijos Stotelėje buvo pristatyti parodoje Voices from Europe, kurioje dalyvavo pripažinimo jau sulaukę fotografai, geriausiai atspindintys reprezentuojamos institucijos filosofiją ir padėtį vizualiojoje kultūroje. Rui Prata kuruota paroda Lisabonoje suvienijo skirtingų institucijų nuomones, raišką ir praktikas.

Projekto kylantiems kuratoriams buvo sukurta galimybė ne tik užmegzti ryšius su institucijomis ir menininkais, tačiau ir bendradarbiauti rengiant naują parodą. Kuratorė Gintarė Krasuckaitė pavasarį pristatys jaunųjų fotografų parodą Robert Capa Contemporary Photography Centre Budapešte.

Projekto veiklas papildė ir Lietuvos fotografinių leidinių pristatymas. Kauno fotografijos galerijos katalogai ir albumai projekto metu taip pat buvo pristatyti Lisabonos fotografinių knygų mugėje.

Dalyvavimą projekte iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Lietuvos fotografijos pristatymas PortugalijojeAdmin