Kauno fotoklubo 50-ties metų jubiliejui skirta paroda

Fotoklubas_20140114_0033 copy

2014 sausio 23 d. – vasario 16 d.

Prieš penkiasdešimt metų Kaune įsikūrė pirmasis Lietuvoje fotoklubas. 1963 m. rudenį Laikinosios sostinės fotografai susibūrė tuometiniuose Kauno Profsąjungų rūmuose ir, kaip parodė vėlesnė jų veikla, pradėjo naują Lietuvos fotografijos raidos etapą.

Įkūrę savo organizaciją, Kauno fotografai siekė tobulėti kūrybiniu požiūriu. Kauno fotoklubas užsiėmė neformaliu fotografų švietimu, rūpinosi jų kūrybos sklaida Lietuvoje, buvusios Tarybų Sąjungos respublikose ir užsienyje. Kūrybinis Kauno fotografų tobulėjimas ir jų darbų tarptautinis pripažinimas padėjo suformuoti ryškiausius tuometinės Lietuvos fotografijos bruožus, kurie vėliau buvo pripažinti savitu meniniu reiškiniu ir gavo „Lietuvos fotografijos mokyklos“ vardą. Kita vertus, Kauno fotoklube buvo tęsiamos dar tarpukariu Povilo Karpavičiaus Laikinojoje sostinėje suformuotos eksperimentų su fotografijos technologijomis tradicijos, kurios Kauno fotografiją išskyrė iš bendro tuometinės Lietuvos fotografijos konteksto.

Kauno fotoklubo įsteigimas bei veikla taip pat padėjo Lietuvoje fotografiją įtvirtinti kaip meną instituciškai. Sekdami Kauno pavyzdžiu, kitų Lietuvos miestų fotografai taip pat steigė fotoklubus, kurie tapo organizaciniais ir kūrybiniais centrais, plėtojusiais savo veiklą Lietuvos ar net tarptautiniu mastu. Be to, fotoklubų vadovai dalyvavo kuriant ir oficialiai įsteigiant Lietuvos fotografijos meno draugiją, kuri tapo svarbiausia Lietuvoje fotografų organizacija.

Kauno fotoklubo jubiliejui skirta paroda kviečia prisiminti bene svarbiausią klubo veiklos laikotarpį praėjusio amžiaus septintuoju-aštuntuoju dešimtmečiais. Į ano meto istoriją parodoje žvelgiama dviem skirtingais, bet vienodai svarbiais aspektais. Kauno fotoklubo narių sukurtos fotografijos ir jų originalūs atspaudai suteikia galimybę iš naujo „atrasti“ šiandien mažiau žinomus autorius arba atpažinti žymių fotografų darbus, sukurtus tuomet, kai jų autoriai dar nebuvo vadinami Lietuvos fotografijos klasikais.

Kita ekspozicijos dalis pasakoja ne tik apie individualią fotografų kūrybą, bet ir apie Kauno fotoklubo veiklą, kaip savitą bei svarbų reiškinį tuometiniame Lietuvos fotografijos gyvenime. Klubą įkūrusių fotografijos entuziastų bendrą kūrybinį judėjimą perteikia tuometinių katalogų ir spaudos reprodukcijos. Jos tarsi punktyrine linija nužymi svarbiausias fotoklubo veiklos sritis ir grafinio dizaino detalių užuominomis kalba apie praeityje likusį, bet gyvą laikotarpį retro estetikos ir „vintažo“ besiilginčiam šiandieniniam žiūrovui.

Tomas Pabedinskas

 

Kauno fotoklubo 50-ties metų jubiliejui skirta parodaadmin