Paroda „Fotografijos grūdas”

Fotografijos_grudas_08

2014 rugsėjo 25 d. – spalio 17 d.

„Fotografijos grūdas”

Menininkai: Gytis Skudžinskas, Rūta Šatalovaitė, Vitalij Červiakov, Arnas Anskaitis, Julius Balčikonis, Tomas Čiučelis.

Tarp periodiškai skelbiamos fotografijos mirties ir jos esamosios perteklinės gyvybės, pasireiškiančios nepaliaujamu atvaizdų dauginimu, turi egzistuoti trečioji būsena. Minėto akligatvio akivaizdoje būtina paimti iš fotografijos tai, kas joje yra, buvo ar galėjo būti vertingiausia, ir mobilizuoti tai naujam gyvenimui kitose estetinėse platformose. Tai nei reanimacija, nei archeologiniai kasinėjimai, nei naujų formų paieška. Veikiau tai bandymas aptikti fotografijos grūdą ten, kur jis visuomet neakivaizdžiai egzistavo.

Šiandien prasmingiau ieškoti ne vertingų fotografijos reliktų, bet fotografinio mąstymo apraiškų. Šis mąstymas – tai fotografijos branduolys, palaikantis jos gyvybę net ir ten, kur grynos fotografinės formos nėra, arba

sėkla, iš kurios fotografija atgimsta vis iš naujo. Šis fotografijos grūdas niekada nemiršta. Ko gero, jis egzistavo gerokai anksčiau nei buvo išrasta pati fotografija kaip techninė galimybė. Lyg šventasis Gralis, jis gali būti niekada nerastas, bet kol yra nujaučiamas jo buvimas įvairiuose pavidaluose, fotografija kaip nemateriali substancija nenustos gyvuoti.

Visų parodoje Fotografijos grūdas dalyvaujančių menininkų praktika vienaip ar kitaip yra arba buvo susijusi su fotografija, bet dabartinėje jų kūryboje ji pasireiškia labiau kaip teorinė prielaida, intuityvi nuojauta arba spontaniškas blyksnis, o ne išraiškos priemonė. Tuo pačiu galima teigti, kad jų darbuose fotografija yra labiausiai gyva. Paradoksaliu būdu, čia fotografi- jos nebūtis yra aukščiausia jos egzistavimo forma. Pats šių kūrėjų regėjimas – tiek išorinis, tiek vidinis – yra negrįžtamai fotografiškas; lygiai taip pat neišvengiamai fotografiška yra ir jų atmintis. Ir nors fotografijos šmėkla yra pakankamai stipriai juntama kiekvieno iš jų individualiuose darbuose, bendroje parodos erdvėje prie fotografijos Gralio galima priartėti tiek, kiek tai galbūt apskritai įmanoma.

Parodos kuratorius Jurij Dobriakov

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba

 

Paroda „Fotografijos grūdas"admin