Romas Linionis

    ROMAS

    LINIONIS

       Gimė 1951-08-23 Marijampolėje.1969 m. baigė 2 vid. Mokyklą, 1974 m. – Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus-mechaniko diplomą. 1974-1982m. dirbo Kapsuko (Marijampolės) maisto pramonės automatų gamykloje inžinierium-konstruktorium. Nuo 1974 m. vadovavo „Sūduvos“ fotoklubui, 1982-1995 m. – Marijampolės fotografijos galerijai. Nuo 1999 m. dirba Marijampolės Kraštotyros muziejuje. Nuo 1979 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 1994 m. suteiktas Tarptautinės fotomenininkų federacijos (AFIAP) vardas, 2005 – meno kūrėjo statusas.
       Sukurti (ir tebekuriami) fotografijų ciklai: „Kūrėjai“, „Miestas prie Šešupės“, „Rekonstrukcija“, „Sūduvos krašto žmonės“, „Tėviškė“(Tamsos švytėjimas), „Paminklai žmonėms ir darbams“, „Lietuvių pilys ir piliakalniai“, „Kryžiai – tarp žemės ir dangaus“, „Romanas Krasninkevičius: gyvenimas – grafika“, „Paminklai Vytautui Didžiąjam Lietuvoje“, „Fragmentai“, „Teatras ,teatras , teatras“, „Miestas, koks galėjo būti…“, „Marijampolės apskritis vakar, šiandien, visados…?“, „Mediniai stebuklai“ (pagal K. Borutą), „Marijampolės krašto juostos“, „Sūduvos amatai“, ,,Miesteliai, kaimeliai, gimtieji nameliai’’, ,,Medi, mano broli…“, ,,Sūduva europos žemėlapyje“ ,“Amžinų Kalėdų šalyje (Izraelis)“, „Labai spalvotas miestas; eskizai“, „Pirmosios Sūduvos burės“, „Kultūros darbuotojai“, „2-ajai vid. Mokyklai -80: dienos, metai, vardai ir veidai“, „Sugrįžimai į praėjusį laiką – Suvalkijos dvarai“, „Būtasis laikas, būtasis miestas“ ir kt.
       Parodos. Dalyvauta įvairiose Fotomenininkų sąjungos organizuojamose parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengtos keturios respublikinės kraštotyrinės fotoparodos ir dešimt jumoristinės fotografijos parodų, personalinės parodos Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos ir Marijampolės fotografijos galerijose, Šiaulių fotografijos muziejuje, Kokkolos (Suomija) savivaldybės parodų salėje, Bergiš Gladbacho (Vokietija) kultūros centre, Viborgo ( Danija) krašto muziejuje, Kauno Maironio muziejuje, Utenos ir Zarasų kraštotyros muziejuose, Alytaus miesto kino teatre, Punsko, Seinų (Lenkija) lietuvių kultūros namuose, Jurbarko kraštotyros muziejuje, Marijampolės ir Vilkaviškio kultūros centruose, mūsų miesto „Spindulio“ kino teatre ir Kraštotyros muziejuje ir kitur. Viso surengta per 70 autorinių parodų.
       Paruoštos fotografijos leidiniams: Kapsukas – mažasis vadovas / Sud. K. Subačius, A. Stanaitis, Vilnius: Mintis, 1987; Marijampolės apskritis, Vilnius: Vyzdys, 1997; Marijampolės miesto kalendoriai 2000, 2001, 2002, 2009, 2013, Marijampolė: Piko valanda, 1999, 2000, 2001, 2008, 2012; Teatras Marijampolėje: istorinė apybraiža / Sud. V. Viliūnas, Marijampolė: Gabija 2002; Marijampolė: fotoalbumas / Įž. str. autorė N. Linionienė, Marijampolė: Piko valanda, 2003; Blažiejus Krivickas 1908-1988 / Įž. str.autorė D. Katkuvienė, Vilkaviškis: Olimpija, 2003; Datos. Faktai. Žmonės: Marijampolės kraštotyros muziejaus leidinys / Sud. A. Pileckas, D. Katkuvienė, R. Linionis, V. Grudzinskienė, Marijampolė: UAB TeleSATpressa, 2004; Marijampolės krašto juostos / Sud. D. Katkuvienė, A. Vandytė, Z. Kalesinskas, Kaunas: UAB Spaudos praktika, 2005; Juozas Adomaitis – AKMENORIUS: katalogas / Sud. A. Adomaitytė, A. Adomaitytė-Auruškevičienė, Vilnius: UAB Lietuvos rytas, 2006; Kazlų Rūdos krašto kryžiai ir kryždirbiai / Sud. Vitalija Kavaliūnaitė-Filipova, Kaunas: AB „Aušra“, 2006; Mažoji medinė Marijampolės krašto architektūra: fotoalbumas / Sud. D. Katkuvienė, R. Linionis; įž. str. autorė dr. A. Počiulpaitė, Marijampolė: Piko valanda, 2007; Sūduvos fotoklubas 1957-2007: parodos katalogas / Sud. R. Brazytė, D. Katkuvienė, V. Juraitis, N. Linionienė, R. Linionis / Įž. str. autorius R. Linionis, Vilnius: Vyzdys, 2007; Etiudai. N. Treinytė , R. Linionis, Vilnius: Vyzdys, 2008; Mano miestas prie Šešupės: fotoalbumas / Tekstų autorė N. Treinytė-Linionienė, Marijampolė: UAB TeleSATpressa, 2009. Suvalkiečių prijuostės: katalogas / Sud. D. Katkuvienė, A.Vandytė, Marijampolė: Piko valanda, 2008; Suvalkiečių marškiniai: katalogas / Sud. D. Katkuvienė, A.Vandytė, Marijampolė: Piko valanda, 2011; Kalvarijos krašto kūrėjai: Saulius Lisauskas / Sud. A. Jankeliūnienė, L. Karpavičienė, S. Palionienė, Marijampolė: Piko valanda, 2012; Mūsų miestas prie Šešupės: fotoalbumas (kultūros darbuotojų portetai) / Sud. Romas Linionis, Marijampolė: Piko valanda, 2013; Praėjusio laiko dėlionės: fotoalbumas / Sud. Romas Linionis, Marijampolė: UAB „Knygrišykla“, 2013; Suvalkiečių galvos ir pečių apdangalai: katalogas / Sud. D. Katkuvienė, A.Vandytė, Marijampolė: Piko valanda, 2013; Kad neskaudėtų nevaikštomiems takams. N. Treinytė, R. Linionis, Marijampolė: „Idėjų dirbtuvės“, 2015.

       Romas Linionis Admin